Kawka 2019

Program Kawka plus w 2019

164

Liczba złożonych wniosków

131

Liczba podpisanych umów

17

Liczba spraw rozliczonych