Kawka 2019

Program Kawka plus w 2019

117

Liczba złożonych wniosków

84

Liczba podpisanych umów

2

Liczba spraw rozliczonych