Raport z realizacji programu Kawka w 2014

W 2014 roku złożono 441 wniosków o udzielenie dotacji.
34 osoby zrezygnowały z dotacji przed podpisaniem umowy,
97 osobom dotacja nie została przyznana.

Podpisano 310 umów.
14 osób zrezygnowało z dotacji po podpisaniu umowy.
18 osób nie rozliczyło inwestycji w terminie podanym w umowie i nie otrzymało dotacji.

Wypłacono 278 dotacji na łączną kwotę 2 873 057,43 zł.
Środki przeznaczone na dotacje nie wykorzystane w roku 2014 zostały przesunięte na rok 2015.

Zlikwidowane źródła ogrzewania:
piece kaflowe – 271
kuchnie węglowe – 19
piece do ogrzewania wody – 4
piece typu „koza” – 5
piece etażowe – 82
kotłownie lokalne – 2 (30 lokali)

Zainstalowane źródła ogrzewania:
ogrzewanie gazowe – 210
ogrzewanie elektryczne – 34
podłączenie do sieci ciepłowniczej – 28
odnawialne źródła energii – 9

wykres2wykres1
Mapa przedstawia miejsca gdzie najczęściej udzielano dotacji w 2014
image006