Zestawienie 2014-2016

 

Źródło
ciepła

RAZEM 2014

RAZEM 2015

RAZEM 2016

RAZEM

Ilość

Ilość

ilość

ilość

%

Źródła
zlikwidowane
piece kaflowe

272

821

1028

2121

 
piece etażowe

82

224

298

604

 
kuchnie węglowe

19

35

32

86

 
piece do wody

4

6

4

14

 
inne piece stałopalne

5

89

149

243

 
kotłownie lokalne **

2

0

1,167

3,167

 
Razem

384

1175

1512,167

3071,167

 
Źródła
zainstalowane
kotły gazowe

211

595

842

1648

77,19

ogrzewanie elektryczne

33

137

143

313

14,66

sieć ciepłownicza

28

59

62

149

6,98

pompy ciepła

4

4

12

20

0,94

piece na biomasę

5

0

0

5

0,23

Razem

281

795

1059

2135

100,00

Wynik finansowy

Realizacja

RAZEM 2014

RAZEM 2015

RAZEM 2016

RAZEM

Plan

4 000 000,00

10 126 942,00

12 604 197,00

26 731 139,00

Wykonanie

2 873 057,43

8 522 742,88

11 547 531,45

22 943 331,76